Project Description

ארה“ב

S&P500  +2.54% (2,596.26) NASDAQ  +3.45% (6,971.48) DJIA  +2.40% (23,995.95)
  • מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר ירד ב– 0.1%, בהתאם לתחזיות הכלכלנים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.9%, לעומת עלייה של 2.2% בנובמבר. ראשונה ירדה האינפלציה בארה“ב מתחת   ל– 2.0% מאז אוגוסט 2017. הירידה במדד נובעת בעיקר מירידה במחירי האנרגיה.
  • מדד המחירים לצרכן  – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש דצמבר עלה ב– 0.2%, בהתאם לתחזיות הכלכלנים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.2%, בדומה לעלייה בנובמבר.
  • אשראי צרכנים לחודש נובמבר גדל ב– 22.15 מיליארד דולר והגיע ל– 3.98 טריליון דולר (מותאם עונתית) לעומת, עלייה של 24.98 מיליארד דולר באוקטובר, ומעל לתחזיות האנליסטים.
  •  מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 4 בינואר ירד ב– 17 אלף ל– 216 אלף.

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן