Project Description

ארה“ב

DJIA  +0.96% (26,075.30) NASDAQ  +4.01% (10,617.44) S&P500  +1.76% (3,185.04)

 

העדכונים מהשבוע האחרון:

  • אשראי צרכני לחודש מאי צנח ב- 18.2 מיליארד דולר לאחר שצנח ב- 70.2 מיליארד דולר באפריל. הכלכלנים ציפו לירידה של 18.5 מיליארד דולר. האשראי המתגלגל נפל ב- 24.3 מיליארד דולר, בעוד שהאשראי הלא מתגלגל עלה ב- 6 מיליארד דולר.
  • מדד האופטימיות הכלכלית של IBD/TIPP לחודש יולי ירד לרמה של 44 נקודות לעומת רמה של 47 נקודות ביוני.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש יוני ירד ב- 0.2%, לעומת עלייה של 0.4% במאי, ולעומת תחזית כלכלנים לעלייה של 0.4. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירד ב- 0.8%, בדומה לירידה במאי. מדד המחירים ליצרן – ליבה ללא מזון ואנרגיה לחודש יוני עלה ב- 0.3%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירד ב- 0.1% לעומת עלייה של 0.3% במאי.
  • מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור הלא יצרני לחודש יוני קפץ לרמה של 57.1 נקודות, זוהי הקריאה הראשונה מאז תחילת המשבר המלמדת על התרחבות הפעילות הלא יצרנית, לעומת רמה של 45.4 נקודות במאי.
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש יוני עלה לרמה של 47.9 לעומת רמה של 46.7 במאי. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש יוני עלה לרמה של 47.9 לעומת רמה של 46.8 נקודות במאי.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש מאי ירדו ב- 1.2%, בדומה לירידה בחודש אפריל.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 4 ביולי ירד ב- 99 אלף ל- 1.314 מיליון. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 27 ביוני ירד ב- 698 אלף ל- 18.062 מיליון איש .

 

להמשך קריאה לחץ/י כאן