Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.81% (2,316.10) ;NASDAQ  +1.19% (5,734.13)  ;DJIA  0.99% (20,269.37)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • אשראי צרכני לחודש דצמבר עלה ב– 14.16 מיליארד דולר או בקצב שנתי של 4.5% לעומת עלייה של 24.53 מיליארד דולר בנובמבר ולעומת צפי כלכלנים לגידול חד יותר של 20 מיליארד דולר. האשראי הלא ממוחזר, הכולל הלוואות לרכישת רכב, למימון לימודים וסעיפים נוספים , היה המניע העיקרי לצמיחה באשראי הצרכני במהלך השנים האחרונות. האשראי הלא ממוחזר עלה בדצמבר ב– 11.8 מיליארד דולר או בקצב שנתי של 5.1% – ירידה קלה לעומת גידול של 5.8% בנובמבר. חובות בעלי כרטיסי האשראי גדלו ב– 2.3 מיליארד דולר, או בקצב שנתי של 2.9% , זוהי העלייה הקטנה המתונה ביותר מאז פברואר  2016 ולעומת עלייה של 14.4% בנובמבר. ב– 2016 גדל האשראי הצרכני בקצב של 6.4% לעומת 7% ב– 2015.
 • מלאיים סיטונאיים לדצמבר עלה ב– 1% והיחס בין המכירות הסיטנאיות למלאיים הסיטונאיים ירד ל– 1.29 לעומת 1.31 בנובמבר.
 • הזמנות מבתי חרושת לחודש דצמבר עלו ב– 1.3% לעומת ירידה של 2.3% בנובמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה מתונה יותר של 0.5% ולעומת ירידה של 2.4% בנובמבר. ב– 2016 ירדו ההזמנות מבתי החרושת ב– 1.4%.
 • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישגין לחודש פברואר ירד לרמה של 95.7 נקודות לעומת 98.5 נקודות בינואר. כלכלנים צפו כי המדד יישאר ללא שינוי.
 • מחירי היבוא לחודש ינואר עלו ב– 0.4% לאחר עלייה של 0.5% בדצמבר. מחירי היבוא זינקו בשיעור החד ביותר מזה חמש שנים, ועלו זו הפעם השלישית בארבעה חודשים, בעיקר על רקע התייקרות במחירי הנפט. לעומת ינואר 2016 מחירי הייבוא זינקו ב– 3.7% – זוהי הקפיצה החדה ביותר מאז 2012. מחירי היבוא  – ללא מחירי הנפט לחודש ינואר ירדו ב– 0.2% ונותרו ללא שינוי לעומת ינואר 2016. מחירי היצוא לחודש ינואר עלו ב– 0.1%. לעומת התקופה המקבילה אשתקד עלו ב– 2.3%.
 • גרעון הסחר לחודש דצמבר התכווץ ב– 3.2% ל– 44.3 מיליארד דולר לעומת צפי כלכלנים לגרעון של 44.9 מיליארד דולר . גרעון הסחר ל– 2016 התרחב מעט ל– 502.3 מיליארד דולר, זהו הגירעון הגדול ביותר מאז 2012 על רקע התכווצות חדה יותר ביצוא מאשר היבוא לארה“ב, בעקבות חולשת הכלכלה הגלובלית והתחזקות הדולר.
 • ¬ מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 3 בפברואר ירדו ב– 12,000 ל– 234 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 27 בינואר עלו ב– 15,000 ל– 2,078 אלף.

   

 • שוקי המניות בארה"ב רשמו עלייה זה השבוע השלישי ברציפות, על רקע הסנטימנט החיובי של המשקיעים על שוק המניות בארה"ב שטיפס לרמות שלא נראו יותר משנתיים, בנוסף המשקיעים אמדו לחיוב את ההבטחות של הנשיא, דונלד טראמפ, עבור הרפורמה במס והוצאות הממשלה. כמו כן, עלו שוקי המניות על רקע התאוששות במחיר הנפט ועל רקע הפגישה שהתקיימה בין ראש ממשלת יפן, שינזו אבה, ונשיא ארה“ב, דונלד טראמפ.
 • שלושת המדדים – מדד ה– S&P500 ומדד הדאו ג‘ונס ומדד הנאסד“ק נסגרו בשבוע החולף בשיאים נומינליים לאחר שנשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, הבטיח להציג תוכנית ”פנומנלית“ לרפורמה במס.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.