Project Description

ארה“ב

DJIA  +3.27% (28,586.90)
NASDAQ  +4.56% (11,579.94) S&P500  +3.84% (3,477.13)

 

העדכונים מהשבוע האחרון:

  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש ספטמבר ירד לרמה של 54.6 נקודות לעומת 55.0 נקודות באוגוסט. הנתונים של ספטמבר מאותתים על עלייה חזקה בפעילות העסקית בתחום השירותים, אם כי היא מעט איטית מהשיא האחרון שנרשם באוגוסט. ההתרחבות הונעה בעיקר מגידול מהיר יותר בעסקים חדשים. מדד מנהלי הרכש משולב ירד לרמה של 54.3 נקודות לעומת רמה של 54.4 נקודות באוגוסט.
  • מדד מנהלי הרכש שלISM לסקטור השירותים לחודש ספטמבר עלה לרמה של 57.8 נקודות לעומת רמה של 56.9 נקודות באוגוסט. קריאה זו מייצגת צמיחה בתחום השירותים זה החודש הרביעי ברציפות ובפעם ה- 126 ב- 128 החודשים האחרונים, למעט התכווצות בחודשי אפריל ומאי.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש אוגוסט עלו ב- 0.4% לעומת עלייה של 0.5% ביולי.
  • אשראי צרכני לחודש ספטמבר ירד ב- 7.22 מיליארד דולר לעומת עלייה של 14.67 מיליארד דולר באוגוסט ולעומת צפי לעלייה של 13.75 מיליארד דולר. האשראי הצרכני ירד לאחר שהרכישות בכרטיסי האשראי ירדו זה החודש השישי ברציפות. האשראי הממוחזר צנח ב- 9.4 מיליארד דולר, זוהי הצניחה הגבוהה ביותר מזה שלושה חודשים. הירידה הותירה את האשראי הממוחזר המצטבר על 985.3 מיליארד דולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2017. אשראי לא ממוחזר עלה ב- 2.2 מיליארד דולר.
  • גרעון הסחר לחודש אוגוסט התרחב ב- 5.9% ל- 67.1 מיליארד דולר, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה 14 שנים, לעומת תחזיות לגירעון של 66.2 מיליארד דולר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 3 באוקטובר ירדו ב- 9 אלף לרמה של 840 אלף תביעות חדשות, לעומת תחזיות לירידה ל- 820 אלף תביעות חדשות. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 26 בספטמבר ירד ב- 1.003 מיליון ל- 10.976 מיליון איש, לעומת התחזיות לירידה במספר תביעות מתמשכות ל- 11.4 מיליון איש. שיעור האבטלה המותאם לעונתיות עמד על 7.5%, ירידה של 0.7% משיעור האבטלה בשבוע הקודם.

 

להמשך קריאה לחץ/י כאן