Project Description

ארה“ב

S&P500  +0.05% (2,707.88)

NASDAQ  +0.47% (7,298.20) DJIA  +0.17% (25,106.33)

אשראי הצרכנים לחודש דצמבר גדל ב– 16.6 מיליארד דולר או קצב גידול שנתי של 5%,

לעומת גידול של 22.4 מיליארד דולר, או קצב גידול שנתי של 6.8% בנובמבר ולעומת צפי כלכלנים לגידול של 17.5 מיליארד דולר.

האשראי הצרכני עלה לראשונה לשיא של מעל לארבעה טריליון דולר, אולם צמח בקצב המתון ביותר מזה שלושה חודשים.

מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש ינואר ירד לרמה של 54.2 נקודות לעומת רמה של 54.4 נקודות בדצמבר.

מדד פעילות סקטור השירותים של ISM לחודש ינואר ירד לרמה של 56.7 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש יולי,

לעומת רמה של 58.0 נקודות בדצמבר, ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 57.1 נקודות.

גירעון המאזן הסחר לחודש נובמבר התכווץ ב– 11.5%, לרמה הנמוכה ביותר מזה חמישה חודשים,

ל– 49.3 מיליארד דולר לעומת 55.7 מיליארד דולר באוקטובר, ולעומת תחזית הכלכלנים לגירעון של 53.7 מיליארד דולר

 

להמשך סקירה, לחץ/י כאן