Project Description

 

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +1.62%(2,779.03); NASDAQ  +1.21% (7,645.51); DJIA  +2.77% (25,316.53)

 דיווחי השבוע האחרון:

 • פרודוקטיביות המגזר הלא חקלאי לרבעון הראשון של 2018 עלתה ב– 0.4% לעומת עלייה של 0.7% ברבעון הרביעי של 2017. עלות ליחידת עבודה לרבעון הראשון של 2018 עלתה ב– 2.9% לעומת עלייה של 2.7% ברבעון הרביעי של 2017.
 • אשראי צרכני לחודש אפריל עלה ב– 9.26 מיליארד דולר, זוהי העלייה הקטנה ביותר מזה שבעה חודשים, לעומת עלייה של 11.62 מיליארד דולר במרץ, לאחר שהצמיחה באשראי הלא ממוחזר האטה ובאשראי הממוחזר נרשמה עלייה קטנה.
 • הזמנות מבתי חרושת לחודש אפריל ירדו ב– 0.8%, לעומת עלייה של 1.7% במרץ, ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה של 0.5%. הירידה באפריל נבעה מירידה בהזמנות של מטוסים אזרחיים.
 • פעילות מגזר הייצור של ISM לחודש מאי עלה לרמה של 58.6 נקודות לעומת רמה של 56.8 נקודות באפריל, ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 57.6 נקודות.
 • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש מאי עלה לרמה של 56.8 נקודות לעומת רמה של 55.7 נקודות באפריל. מדד מנהלי הרכש משולב לסקטור השירותים והייצור של Markit לחודש מאי עלה לרמה של 56.6 נקודות לעומת רמה של 55.7 נקודות באפריל.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש אפריל עלו ב– 0.1% לעומת אי שינוי בחודש מרץ.
 • שווי משקי הבית (שווי הבתים נטו) לרבעון הראשון של 2018 עלה ל– 100.77 טריליון דולר לעומת 99.74 טריליון דולר ברבעון הרביעי של 2017, לאחר שהעלייה במחירי הבתים האפילה על ההשפעה של הירידות בשוקי המניות. חובות משקי הבית לרבעון הראשון של 2018 עלו בקצב שנתי של 3.3%.
 • גרעון הסחר לחודש אפריל הצטמצם ב– 2.1% ל– 46.2 מיליארד דולר, לעומת 47.2 מיליארד דולר במרץ, ולעומת תחזית הכלכלנים לגרעון של 49 מיליארד דולר. זוהי הרמה הנמוכה ביותר של הגרעון מאז חודש ספטמבר וזאת בעקבות עלייה בייצוא מארה“ב. יצוא לחודש אפריל עלה ב– 0.3% ל– 211.2 מיליארד דולר. את העלייה ביצוא הובילו מגזרי הנפט ומוצרי המזון. יבוא לחודש אפריל ירד ב– 0.2% ל– 257.4 מיליארד דולר, בעקבות ירידה ברכישת מוצרי צריכה ומכוניות.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 1 ביוני ירד ב– 1,000 ל– 222 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 25 במאי עלה ב– 21 אלף ל– 1,741 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב נסגרו בסוף השבוע במגמה חיובית ועלו לשיא של שבועיים. את העליות הובילו מניות חברות הצריכה שקיזזו את הירידות שנרשמו במניות חברות האנרגיה וזאת בעקבות הפגת חששות המשקיעים בנוגע למתיחות בין ארה“ב ובעלות בריתה הגדולות, על רקע פסגת מנהיגי שבע המדינות המתועשות ה– G7. בנוסף המשקיעים חלוקים בדעתם בכל הקשור לאיומים הנוגעים למדיניות ההידוק המוניטרי כאשר רובם עדיין מאמינים שלא תהיה לכך השפעה משמעותית על הצמיחה העולמית. כמו כן, שוקי המניות עלו בסוף השבוע גם על רקע התחזקות הדולר לראשונה מזה ארבעה ימים אל מול כל המטבעות העיקריים בעולם, אולם בסיכום שבועי רשם הדולר את השבוע הגרוע ביותר מאז חודש מרץ. את העליות בסוף השבוע הובילו מניות חברות הצריכה.
 • מדד ה– S&P500 עלה בסוף השבוע ב– 0.3% ובסיכום שבועי רשם עלייה של 1.6%. מדד הנאסד“ק עלה בסוף השבוע ב– 0.1% ובסיכום שבועי עלה ב– 1.2%. מדד הדאו ג‘ונס עלה בסוף השבוע ב– 0.3% ובסיכום שבועי עלה ב– 2.8%
 • הבנק העולמי העריך בשבוע שחלף כי הכלכלה העולמית תמשיך לצמוח בקצב של כ- 3.1% השנה, למרות החששות בנוגע למלחמת הסחר, ובדומה לתחזית של הבנק מחודש ינואר וכן, תחזית הצמיחה ל– 2018 תואמת את קצב הצמיחה שנרשמה ב -2017, שהייתה הצמיחה השנתית החזקה ביותר מאז 2011.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.