Project Description

 

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.02%(2,779.66); NASDAQ  +1.32% (7,746.38); DJIA  -0.89% (25,090.48)

 

 דיווחי השבוע האחרון:

 • מדד המחירים לצרכן לחודש מאי עלה ב– 0.2%. במונחים שנתיים עלה המדד ב– 2.8%, לעומת עלייה של 2.5% באפריל. זוהי הרמה הגבוהה ביותר של המדד מאז שנת 2012. מדד המחירים לצרכן – ליבה לחודש מאי במונחים שנתיים עלה המדד ב– 2.2% לעומת עלייה של 2.1% באפריל. את העליות במדד הובילו העליות של מחירי הדלק, שירותי הבריאות והוצאות הדיור.
 • מכירות קמעונאיות לחודש מאי עלו ב– 0.8%, זוהי העלייה הגולה ביותר מאז נובמבר, לעומת עלייה של 0.4% באפריל, ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.4%. מכירות קמעונאיות – ללא כלי רכב לחודש מאי עלו ב– 0.9% לעומת עלייה של 0.6% בחודש אפריל.
 • מלאיים עסקיים לחודש אפריל עלו ב– 0.3% לעומת ירידה של 0.1% במרץ.
 • מדד האמפייר סטייט לפעילות הייצור באזור ניו יורק לחודש יוני עלה לרמה של 25 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר, לעומת רמה של 20.1 נקודות בחודש מאי, ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 19.1 נקודות.
 • מדד המחירים ליצרן לחודש מאי עלה ב– 0.5% לעומת עלייה של 0.1% בחודש אפריל, ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.3%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 3.1%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז ינואר 2012, ולעומת תחזיות הכלכלנים לעלייה של 2.8%. מדד המחירים ליצרן – ליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) לחודש מאי עלה ב– 0.3% לעומת עלייה של 0.1% בחודש אפריל, ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.4%, לעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 2.3%.
 • מחירי היבוא לחודש מאי עלו ב– 0.6% זה החודש השני ברציפות. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו המחירים ב– 4.3%, לעומת עלייה של 3.6% בחודש אפריל. מחירי היבוא – בניכוי מחירי הדלק לחודש מאי עלו ב– 0.2%. מחירי היצוא לחודש מאי עלה ב– 0.6%.
 • תפוקה תעשייתית לחודש מאי ירדה ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.9% בחודש אפריל, ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.2%. ניצול כושר הייצור לחודש מאי ירד ל– 77.9% לעומת 78.1% באפריל, ולעומת תחזית כלכלנים ל– 78.1%.
 • תפוקת בתי החרושת לחודש מאי ירדה ב– 0.7%, זוהי הירידה החדה ביותר מאז ינואר 2017, לעומת עלייה של 0.3% בחודש אפריל, ולעומת תחזית הכלכלנים כי התפוקה תהיה ללא שינוי. הירידה במדד נבעה בעיקר מירידה בהיקף הייצור של משאיות.
 • מדד בטחון הצרכנים לחודש יוני עלה לרמה של 99.3 נקודות לעומת רמה של 98 נקודות בחודש מאי, לעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 98.5 נקודות. רכיב המצב הנוכחי במדד לחודש יוני עלה לרמה של 117.9 נקודות, זוהי הרמה השנייה הכי גבוהה של המדד מאז שנת 2000, לעומת רמה של 111.8 נקודות בחודש מאי. רכיב הציפיות העתידיות של המדד לחודש יוני ירד לרמה של 87.4 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה חמישה חודשים, לעומת רמה של 89.1 נקודות בחודש יוני. ציפיות האינפלציה של הצרכנים לשנה הבאה עלו ל– 2.9% לעומת 2.8% במאי.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 8 ביוני ירד ב– 4,000 ל– 218 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 1 ביוני ירד ב– 49 אלף ל– 1,697 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב נסגרו בסוף השבוע במגמה שלילית על רקע התגברות החששות מפני מלחמת סחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם – ארה“ב לסין, החלשות הדולר וירידה בתשואות אג“ח הממשלתיות של ארה“ב. ארה“ב וסין חשפו בסוף השבוע את התכניות שלהן לפגוע זו בזו במכסים על סחורות בהיקף של מיליארדי דולרים. את הירידות הובילו המניות של החברות התעשייתיות האמריקאיות עם חשיפה רבה לשווקים הבינלאומיים. כמו כן, המסחר בסוף השבוע התאפיין בתנודתיות רבה על רקע יום הפקיעה המשולב ”Quadruple Witching Day“ של החוזים העתידיים על מדדי המניות, על המניות עצמן, האופציות על מדדי המניות והאופציות על המניות עצמן.
 • מדד ה– S&P500 ירד בסוף השבוע ב– 0.1% ובסיכום שבועי רשם עלייה קלה של 0.02%. מדד הנאסד“ק ירד בסוף השבוע ב– 0.2% ובסיכום שבועי עלה ב– 1.3%. ביום חמישי מדד הנאסד“ק נסגר בשיא נומינלי. מדד הדאו ג‘ונס ירד בסוף השבוע ב– 0.3%, זהו יום שלישי ברציפות של ירידה במדד וזוהי הירידה הגדולה ביותר מאז חודש מרץ , ובסיכום שבועי ירד ב– 0.9%.
 • הפדרל ריזרב העלה את שיעור הריבית שלו בפעם השנייה השנה ב– 0.25% לטווח שבין 1.75%- 2% ואותת כי יהיו עוד שתי העלאות ריבית בשנת 2018. באומרם, כי שוק העבודה ממשיך להתחזק, שיעור האבטלה יורד, האינפלציה נמוכה והפעילות הכלכלית עולה בשיעור יציב.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.