Project Description

 

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.86% (2,874.69)

NASDAQ  +1.66% (7,945.98) DJIA  +0.47% (25,790.35)
  • מדד פעילות מגזר הייצור של חברת המחקר Markit HIS לחודש אוגוסט (נתון ראשוני) ירד לרמה של 54.5 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2017, לעומת רמה של 55.3 נקודות ביולי. מדד פעילות מגזר השירותים של חברת המחקר Markit HIS לחודש אוגוסט (נתון ראשוני) ירד לרמה של 55.2 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה ארבעה חודשים, לעומת רמה של 56.0 נקודות ביולי. המדד המשולב (ייצור + שירותים) של חברת המחקר Markit HIS לחודש אוגוסט (נתון ראשוני) ירד לרמה של 55.0 נקודות לעומת רמה של 55.7 נקודות ביולי.
  • הזמנות מוצרים ברי קיימא לחודש יולי ירדו ב– 1.7% לעומת עלייה של 0.7% ביוני. הזמנות מוצרים ברי קיימא – ללא תחבורה לחודש יולי עלו ב– 0.2$ לעומת עלייה של 0.1% ביוני.
  • מכירות בתים קיימים של איגוד סוכני הנדל“ן (NAR) לחודש יולי ירדו ב– 0.7%, לקצב מכירות שנתי של 5.34 מיליון בתים, זהו הקצב הנמוך ביותר מאז פברואר 2016, לעומת ירידה של 0.6% ביוני בקצב מכירות שנתי של 5.38 מיליון בתים ביוני, ולעומת תחזית הכלכלנים לקצב מכירות שנתי של 5.4 מיליון בתים. זהו החודש הרביעי ברציפות של ירידה במכירות של בתים קיימים וזהו רצף הירידות החודשי הארוך ביותר מאז 2013. מחיר המכירה החציוני לחודש יולי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 4.5% ל– 269,600 דולרים.
  • מכירות של בתים חדשים לחודש יולי ירדו ב– 1.7%, לקצב שנתי של 627 אלף יחידות , לעומת ירידה של 2.4% ביוני בקצב של 638 אלף יחידות ביוני ולעומת תחזית הכלכלנים לקצב מכירות של 645 אלף בתים. מחיר המכירה החציוני של בתים לחודש יולי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.8% ל– 328,700 דולרים.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 17 באוגוסט ירד ב– 2 אלף ל- 210 אלף, המספר הנמוך ביותר מאז שנת 1969. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 10 באוגוסט ירד ב– 2 אלף ל- 1,727 אלף.
  • שוקי המניות בארה“ב שברו שיאים בסוף השבוע, על רקע דוחות כספיים חזקים, דבריו של יו“ר הבנק הפדרלי, ג‘רום פאואל, בכנס ג‘קסון הול, אמר כי הכלכלה האמריקאית נראית חזקה והבנק המרכזי בארה“ב אינו מתכוון להגביר את קצב העלאת הריבית בארה“ב אלא להמשיך ולדבוק בהעלאה הדרגתית של הריבית. מדבריו "אם הצמיחה החזקה בהכנסות וביצירת מקומות עבודה תמשיך, יהיה מקום להוסיף העלאות הדרגתיות נוספות". כמו כן, עלו השווקים על רקע סבב שיחות סחר נוסף בין ארה“ב לסין שהסתיים ללא התקדמות.
  • מדד ה– S&P500 עלה בסוף השבוע ב– 0.6%, לשיא מאז ינואר השנה, ובסיכום שבועי עלה המדד ב– 0.9%, זהו שבוע חיובי שני ברציפות. מדד הדאו ג‘ונס עלה בסוף השבוע ב– 0.5% ובסיכום שבועי רשם גם עלייה של 0.5%. מדד הנאסד“ק עלה בסוף השבוע ב– 0.9%, לשיא כל הזמנים, ובסיכום שבועי, עלה ב– 1.7%.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.