Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

SP500 -3.94% (2,658.69) NASDAQ +2.65% (7,356.99) DJIA +2.36% (25,270.83)
  •  שיעור אבטלה לחודש אוקטובר נותר ללא שינוי על 3.7%, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה 49 שנה. המשק האמריקאי הוסיף 250 אלף משרות בחודש אוקטובר לאחר תוספת של 118 אלף משרות בספטמבר. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש אוקטובר עלה ל– 62.9% לעומת 62.7% בספטמבר.
  •  ממוצע שעות עבודה לשבוע לחודש אוקטובר עלה לרמה של 34.5 שעות לעומת 34.4 שעות בספטמבר. שכר ממוצע לשעה לחודש אוקטובר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 3.1% לעומת עלייה של 2.8% בספטמבר.
  • מדד עלות התעסוקה לרבעון השלישי של 2018 עלה ב 0.8%, לעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.7%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.8%, בדומה לרבעון השני, שרשם את קצב העלייה הגבוה ביותר מאז 2008.
    פריון העבודה למגזר הפרטי לרבעון השלישי של 2018 (נתון ראשוני) צמח בקצב שנתי של 2.2%, לעומת תחזית הכלכלנים לצמיחה של 2.1%, ולעומת צמיחה של 3.0% ברבעון השני של 2018. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד צמח ב– 1.3%, ללא שינוי מהצמיחה ברבעון השני. עלות ליחידת עבודה לרבעון השלישי של 2018 עלתה ב– 1.2% לעומת ירידה של 1.0% ברבעון השני של 2018.