Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500 -3.79% (2,632.56) NASDAQ -4.26% (6,938.98) DJIA -4.44% (24,285.95)
  •  מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש נובמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 55.4 נקודות לעומת רמה של 55.7 נקודות באוקטובר. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש נובמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 54.4 נקודות לעומת רמה של 54.8 נקודות באוקטובר. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש נובמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 54.4 נקודות לעומת רמה של 54.9 נקודות באוקטובר.
  •  הזמנות מוצרים בני – קיימא לחודש אוקטובר ירדו ב– 4.4%, בעקבות ירידה בהזמנות של מוצרי תחבורה, לעומת ירידה של 0.1% בספטמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה של 3.4%. הזמנות מוצרים בני – קיימא (בניכוי כלי תחבורה) לחודש אוקטובר עלו ב– 0.1% לעומת ירידה של 0.6% בספטמבר.
  • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש נובמבר ירד לרמה של 97.5 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט, לעומת רמה של 98.6 נקודות באוקטובר ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 98.3 נקודות.
  •  מדד האימון והביטחון בענף הבנייה לפי ה– NAHB (האיגוד הלאומי של קבלני הבנייה בארה“ב) לחודש נובמבר ירד לרמה של 60 נקודות, זוהי הקריאה הנמוכה ביותר מאז אמצע 2016.
  •  התחלות בנייה לחודש אוקטובר עלו ב– 1.5% לקצב שנתי של 1.23 מיליון יחידות, לעומת ירידה של 5.5% בספטמבר וקצב שנתי של 1.21 מיליון יחידות בספטמבר והתאם לתחזיות הכלכלנים. עם זאת, התחלות הבנייה של בתים פרטיים ירדו זה החודש השני ברציפות. היתרי בנייה לחודש אוקטובר ירדו ב– 0.6%, לקצב שנתי של 1.26 מיליון היתרים, בהתאם לתחזיות ובדומה לחודש ספטמבר.

     

.להמשך הסקירה, לחץ כאן.