Project Description

 

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -1.38%(2,604.47); NASDAQ  -2.10% (6,915.11); DJIA  -0.71% (23,932.76)

דיווחי השבוע האחרון:

 • שיעור האבטלה לחודש מרץ נותר ללא שינוי ברמה של 4.1%, זהו השיעור הנמוך ביותר ששומר על רמתו כבר תקופה לא קצרה, זאת לאחר שהציפיות היו לירידה של 0.1% מרמה של 4.1% לרמה של 4.0%. שיעור האבטלה נותר בשפל בחודש מרץ לאחר שהתווספו 103 אלף משרות בסקטור הלא חקלאי, וזאת לעומת תחזיות לתוספת משרות של 188 אלף משרות. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש מרץ ירד ל– 62.9% לעומת 63.0% בפברואר.
 • שכר ממוצע לשעה לחודש מרץ עלה ב– 0.3%, בהתאם לתחזיות, ולעומת עלייה של 0.1% בפברואר. זוהי העלייה החודשית הקטנה ביותר מזה שישה חודשים. בהשוואה לתקופה המקבילה עלה השכר השעתי ב– 2.7% לעומת עלייה של 2.6% במרץ. ממוצע שעות עבודה לשבוע לחודש מרץ נותר ללא שינוי מחודש פברואר על 34.5 שעות.
 • אשראי צרכני לחודש פברואר עלה ב– 106 מיליארד דולר לעומת עלייה של 15.59 מיליארד דולר בינואר. העלייה באשראי הצרכני הייתה בעיקר הודות לעלייה באשראי הלא ממוחזר, בעוד שהאשראי הממוחזר נותר כמעט ללא שינוי.
 • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש מרץ ירד לרמה של 55.6 נקודות לעומת רמה של 55.7 נקודות בפברואר. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש מרץ ירד לרמה של 54.0 נקודות לעומת רמה של 54.1 נקודות בפברואר. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש מרץ ירד לרמה של 54.2 נקודות לעומת רמה של 54.3 נקודות בפברואר.
 • מדד ISM למגזר הייצור לחודש מרץ ירד לרמה של 59.3 נקודות לעומת רמה של 60.8 נקודות במרץ, ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 60 נקודות. מדד ISM למגזר השירותים לחודש מרץ ירד לרמה של 58.8 נקודות לעומת רמה של 59.5 נקודות בפברואר.
 • הזמנות מפעלים לחודש פברואר עלו ב– 1.2% לעומת ירידה של 1.3% בינואר.
 • גירעון במאזן הסחר לחודש פברואר התרחב ב– 1.6% ל– 57.6 מיליארד דולר, זהו הגירעון הגדול ביותר מאז אוקטובר 2008, לעומת 56.7 מיליארד דולר בינואר, ולעומת תחזית הכלכלנים לגירעון של 57.4 מיליארד דולר.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 30 במרץ עלה ב– 24 אלף 242 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 23 במרץ ירד ב– 64 אלף ל– 1,808 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב ירדו בסוף השבוע ובכך קטעו את רצף העליות היומי הארוך ביותר מזה כחודש וכן מחקו את כל העליות שנרשמו במהלך השבוע, לאחר שנשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, ביקש לבחון הטלת מכסי יבוא נוספים נגד סין בהיקף של 100 מיליארד דולר, הצהרה שהניעה תגובה תוקפנית מצד סין שאמרה ”נגיב מידית, אינטנסיבית, ללא היסוס“ וזאת לאחר שטראמפ, כבר הכריז לפני כשבועיים על הטלת מכסי יבוא על סחורות סיניות בהיקף של 50 מיליארד דולר ובתגובה סין הכריזה על הטלת מכסים על יבוא סחורות אמריקאיות בהיקף זהה. ההצהרות הפיגו את הציפיות כי סין וארה“ב יצליחו לפתור את המשבר ויגיעו לפתרון שימנע מלחמת סחר ביניהן.
 • שוקי המניות ירדו גם על רקע נתוני תעסוקה מאכזבים לאחר שתוספת במספר המשרות במרץ היה הקטן ביותר מזה שישה חודשים, לעומת התחזיות ולעומת עלייה גדולה בפברואר ובמקביל לעלייה בשכר, נתונים אשר החזירו את שיעור ההתקדמות בשוק העבודה לקצב בר קיימא. יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, אמר כי התחזית לאינפלציה ולתעסוקה תומכת במגמת עלייה הדרגתית נוספת בריבית, בעוד שהיעדר עלייה חדה מראה כי שוק העבודה "אינו חזק דיו".
 • מדד ה– S&P500 ירד בסוף השבוע ב– 2.2%, זוהי הנפילה היומית הגדולה ביותר מאז ה– 8 לפברואר, ובסיכום שבועי ירד המדד ב– 1.4%. מדד הנאסד“ק ירד בסוף השבוע ב– 2.3%, ובסיכום שבועי ירד ב– 2.1%. מדד הדאו ג‘ונס ירד בסוף השבוע ב– 2.3%, ובסיכום שבועי ירד ב– 0.7%.

 

 

 להמשך הסקירה, לחץ כאן.