Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  1.70% (2,276.98) ;NASDAQ  +2.56% (5,521.06)  ;DJIA  +0.1% (19,963.80)

דיווחי השבוע האחרון:

  • שיעור האבטלה לחודש דצמבר עלה ל– 4.7% בהתאם להערכות האנליסטים ולעומת 4.6% בנובמבר ו– 156 אלף משרות נוספו לשוק התעסוקה האמריקאי לעומת 204 אלף משרות בנובמבר ולעומת צפי אנליסטים לתוספת משרות של 185 אלף משרות חדשות. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש דצמבר עלה ל– 62.7% לעומת 62.6% בנובמבר.
  • מספר שעות עבודה ממוצע לשבוע לחודש דצמבר נותר ללא שינוי מחודש נובמבר על 34.3 שעות. שכר שעתי ממוצע לחודש דצמבר עלה ב– 0.4% לרמה של 26 דולר לעומת ירידה של 0.1% בנובמבר. ב– 12 חודשים אחרונים עלה השכר הממוצע לשעה ב– 2.9% – זהו הקצב הגבוה ביותר מאז 2009.
  • מדד PMI של Markit לסקטור הייצור לחודש דצמבר עלה לרמה של 54.3 נקודות לעומת רמה של 54.2 נקודות בנובמבר. מדד PMI של Markit לסקטור השירותים לחודש דצמבר עלה לרמה של 53.9 נקודות לעומת רמה של 53.4 נקודות בנובמבר. מדד PMI משולב של Markit לחודש דצמבר עלה לרמה של 54.1 נקודות לעומת רמה של 53.7 נקודות בנובמבר.
  • מדד PMI של ISM לסקטור הייצור לחודש דצמבר עלה לרמה של 54.7 נקודות – שיא של שנתיים ולעומת רמה של 53.2 נקודות בנובמבר. מדד PMI של ISM לסקטור השירותים לחודש דצמבר נותר ללא שינוי מחודש נובמבר על רמה של 57.2 נקודות.
  • הזמנות מבתי חרושת לחודש נובמבר נפלו ב– 2.4% לאחר עלייה של 2.8% באוקטובר. תחזית הכלכלנים היתה לירידה מעט מתונה יותר של 2.3%. בהשוואה לנובמבר 2015 ירדו ההזמנות ב– 1.8%.
  • הוצאות בנייה לחודש נובמבר עלו ב– 0.9% לשיא של יותר מעשור לעומת צפי כלכלנים שצפו עלייה של 0.6%. זוהי עלייה חודשית שישית בשבעת החודשים האחרונים.
  • גירעון במאזן הסחר לחודש נובמבר התרחב ב– 6.8% ל– 45.2 מיליארד דולר לעומת 42.4 מיליארד דולר באוקטובר. הכלכלנים צפו גירעון של 45.9 מיליארד דולר. הגירעון במאזן הסחר גדל בעיקר על רקע גידול ביבוא הנפט. יבוא לחודש נובמבר גדל ב– 1.1% ל– 231.1 מיליארד דולר – זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2015. יבוא הנפט קפץ בנובמבר יותר ממיליארד דולר ל– 14.3 מילארד דולר, על רקע התייקרות מחירי הנפט והן על רקע גידול בכמות היבוא. יצוא לחודש נובמבר התכווץ ב– 0.2% ל– 185.8 מיליארד דולר. היצוא ירד עקב ירידה חדה במכירות של מטוסי נוסעים מתוצרת בואינג.
  • ¬ מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 30 בדצמבר ירד ב– 28,000 ל– 235 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 23 בדצמבר עלה ב– 16,000 ל– 2,112 אלף.
  • שוקי המניות בארה"ב עלו בעקבות נתוני תעסוקה חיוביים. מדד ה– S&P500 עלה ב- 1.7% ונסגר בשיא נומינלי, מדד הדאו ג‘ונס עלה ב– 1% ומדד הדאו ג‘ונס נגע במהלך המסחר סביב הרמה ההיסטורית של 20,000 ומדד הנאסד“ק עלה ב– 2.6% ונסגר בשיא נומינלי זו הפעם השנייה ב– 2017. שוקי המניות גם קיבלו דחיפה מנתוני הממשלה שפורסמו והראו כי השכר בחודש דצמבר עלה בשיעור הגבוה ביותר מאז 2009.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.