Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.12% (2,297.42) ;NASDAQ  +0.11% (5,666.77)  ;DJIA  -0.11% (20,071.46)

דיווחי השבוע האחרון:

 • שיעור האבטלה לחודש ינואר עלה ל– 4.8% לעומת 4.7% בדצמבר. כלכלנים צפו כי שיעור האבטלה יישאר ללא שינוי. שיעור ההשתתפות בכח העבודה לחודש ינואר עלה ל– 62.9% לעומת 62.7% בדצמבר. 227 אלף משרות נוספו לשוק העבודה האמריקאי בינואר לאחר גידול של 157 אלף משרות בדצמבר ולעומת הצפי לתוספת של 175 אלף משרות.
 • עלות ליחידת עבודה לרבעון הרביעי של 2016 (נתון ראשוני) עלה ב– 1.7% לעומת עלייה של 0.2% ברבעון השלישי של 2016. פריון העבודה לרבעון הרביעי של 2016 גדל בקצב שנתי של 1.3%.
 • ממוצע שעות עבודה לשבוע לחודש ינואר נותר ללא שינוי על 34.4 שעות. ממוצע השכר לשעה לחודש ינואר עלה ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.2% בדצמבר. לעומת התקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.5% לעומת זינוק של 2.8% בדצמבר.
 • מדד PMI של Markit לסקטור הייצור לחודש ינואר עלה לרמה של 55 נקודות לעומת רמה של 54.3 נקודות בדצמבר. מדד PMI של Markit לסקטור השירותים לחודש ינואר עלה לרמה של 55.6 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2015 לעומת רמה של 53.90 נקודות בדצמבר. מדד PMI משולב של Markit לחודש ינואר עלה לרמה של 55.8 נקודות לעומת רמה של 54.10 נקודות בדצמבר.
 • מדד PMI של ISM לסקטור הייצור לחודש ינואר עלה לרמה של 56 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2014 ולעומת רמה של 54.5 נקודות בדצמבר. מדד PMI של ISM לסקטור השירותים לחודש ינואר ירד לרמה של 56.5 נקודות לעומת רמה של 56.6 נקודות בדצמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של המדד לרמה של 57 נקודות. מדדISM לשינויים במחירי התשלום עבור סחורות ושירותים לחודש ינואר עלה לרמה של 69 נקודות לעומת רמה של 65.5 נקודות בדצמבר.
 • הזמנות מבתי חרושת לחודש דצמבר עלו ב– 1.3% לעומת ירידה של 2.3% בנובמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה מתונה יותר של 0.5% ולעומת ירידה של 2.4% בנובמבר. ב– 2016 ירדו ההזמנות מבתי החרושת ב– 1.4%.
 • הוצאה פרטית לחודש דצמבר עלתה ב– 0.5% לעומת עלייה של 0.2% בנובמבר. הכנסה פרטית לחודש דצמבר עלתה ב– 0.3% לעומת עלייה של 0.1% בנובמבר. הוצאות הצרכנים לחודש דצמבר עלו ב– 0.5% בהתאם לתחזיות. זהו הגידול החד ביותר מאז 2009.
 • מדד בטחון הצרכנים לחודש ינואר עלו לרמה של 111.8 נקודות לעומת רמה של 113.3 נקודות בדצמבר, שהיתה הרמה הגבוהה ביותר מזה 15 שנה. כלכלנים צפו ירידה לרמה של 112.9 נקודות.
 • מדד מחירי הבתים של קייס שילר, העוקב אחרי מחירי הבתים ב– 20 הערים המרכזיות בארה“ב לשלושת החודשים שהסתיימו בנובמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 5.3% לעומת עלייה של 5.1% בשלושת החודשים שהסתיימו באוקטובר.
 • הוצאות בנייה לחודש דצמבר ירדו ב– 0.2% בהתאם לצפי הכלכלנים. לעומת התקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 4.2%. הוצאות הבנייה ל– 2016 הסתכמו ב– 1.16 טריליון דולר, עלייה של 4.5% לעומת 2015.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 27 בינואר ירדו ב– 14,000 ל– 246 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 20 בינואר ירד ב– 39,000 ל– 2,064 אלף.
 • שוקי המניות בארה"ב עלו בסוף השבוע בהובלת מניות הבנקים לאחר שנשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, חתם על צו נשיאותי לביטול חוק דוד – פרנק במטרה לצמצם את הרגולציה הפיננסית שנחקקה אחרי המשבר ב– 2008 ונועדה להגביל את פעילות המוסדות הפיננסיים במטרה למנוע משברים דומים בעתיד.  כמו כן, שוקי המניות עלו גם לאחר שפורסמו נתוני משרד העבודה האמריקני שהראה כי מספר המשרות שנוספו לשוק העבודה האמריקאי בינואר היה הגבוה ביותר זה ארבעה חודשים.
 • הבנק המרכזי של ארה“ב הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי באומרו כי כלכלת ארה“ב ”המשיכה לצמוח בקצב מתון“ וכי השיפור בשוק התעסוקה ”נותר איתן“. עוד אמרו כי האינפלציה טיפסה בחודשים האחרונים אך היא עדיין נמוכה מהיעד של הבנק המרכזי, יעד של 2%. הבנק המרכזי סיפק מעט מאוד רמזים לגבי העלאות ריבית נוספות.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.