Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.81%(2,181.9); NASDAQ  +1.61% (5,321.513); DJIA  +0.11% (18,867.93)

דיווחי השבוע האחרון:

  • תמ“ג לרבעון השלישי של 2016 (קריאה שנייה) במונחים שנתיים עלה ב– 3.2% לעומת עלייה של 2.9% ברבעון השני של 2016. זהו נתון הצמיחה הטוב ביותר מאז הרבעון השני של 2014. הערכות האנליסטים מצביעים על צמיחה של 3.1%. הוצאות הצרכנים, סקטור שאחראי לכשני שליש מהכלכלה האמריקאית, עלו ברבעון השלישי של 2016 ב– 2.8%, גם השקעות העסקים תרמו לצמיחה לאחר שרשמו עלייה מרשימה של 10.1%. הייצוא עלה ב– 10.1% – בעיקר בשל עלייה בייצוא סויה.
  • שיעור האבטלה לחודש נובמבר ירד ל– 4.6% לעומת 4.9% באוקטובר, זהו שיעור האבטלה הנמוך ביותר מאז אוגוסט 2007. שיעור ההשתתפות בכח העבודה, המצביע על אחוז האנשים בגיל העבודה שנמצאים במעגל העבודה, לחודש נובמבר ירד ל– 62.7% לעומת 62.8% באוקטובר, קרוב לרמה הנמוכה ביותר מאז 1978. לכלכלת ארה“ב נוספו בחודש נובמבר 178 אלף משרות חדשות לעומת 142 אלף משרות חדשות באוקטובר ולעומת תחזית הכלכלנים לתוספת של 175 אלף משרות חדשות.
  • ממוצע שעות עבודה שבועיות לחודש נובמבר נותר ללא שינוי על 34.4 שעות. השכר הממוצע לשעה לחודש נובמבר ירד ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.4% באוקטובר. בשיעור שנתי, מדובר על עלייה של 2.5% בשכר.
  • מדדPMI לסקטור הייצור של Markit לחודש נובמבר עלה לרמה של 54.1 נקודות לעומת רמה של 53.9 נקודות באוקטובר. מדדPMI  משולב של Markit לחודש נובמבר (נתון ראשונינותר ללא שינוי מאוקטובר על רמה של 54.9 נקודות.
  • מדד הייצור של ISM לחודש נובמבר עלה ל- 53.2% לעומת 51.9% באוקטובר ומעל לתחזיות האנליסטים שצפו כי המדד יגיע ל– 52.5%.
  • הוצאה פרטית לחודש אוקטובר עלתה ב– 0.3% לעומת עלייה של 0.7% בספטמבר. הכנסה פרטית לחודש אוקטובר עלתה ב– 0.6% לעומת עלייה של 0.4% בספטמבר.
  • מדד בטחון הצרכנים לחודש נובמבר עלה לרמה של 107.1 נקודות לעומת רמה של 100.8 נקודות באוקטובר.
  • מדד מחירי הנדל“ן של S&P וקייס שילר לחודש ספטמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 5.1% בדומה לעלייה באוגוסט.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 25 בנובמבר עלה ב– 17,000 ל– 268 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 18 בנובמבר עלה ב– 38,000 ל– 2,081 אלף.
  • שוקי המניות בארה"ב נסגרו בסוף השבוע במגמה מעורבת ורשמו ירידה שבועית ראשונה מאז הבחירות בארה“ב בעקבות נתוני תעסוקה חיוביים אשר סללו כנראה את הדרך להעלאת הריבית בארה“ב החודש.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.