Project Description

 

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.49%(2,734.62); NASDAQ  +1.62% (7,554.33); DJIA  -0.48% (24,635.21)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • תמ“ג לרבעון הראשון של 2018 (קריאה שנייה) צמח בקצב שנתי של 2.2% לעומת הערכה קודמת לצמיחה של 2.3%, ולעומת צמיחה של 2.9% ברבעון הרביעי של 2017, ולעומת צפי כלכלנים שקצב הצמיחה יישאר ללא שינוי על 2.3%. שיעור הצמיחה רשם האטה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד התמ“ג שאז נרשמה צמיחה של 2.9%. מלאי עסקי לרבעון הראשון של 2018 עלה ב– 20.2 מיליארד דולר לעומת הערכה קודמת לעלייה של 33.1 מיליארד דולר. צריכה פרטית לרבעון הראשון של 2018 עלתה ב– 1% לעומת הערכה קודמת של 1.1%. אך מנגד, רווחי התאגידים לאחר מס לרבעון הראשון של 2018 עלו ב– 5.9%, זוהי העלייה החדה ביותר מזה שנתיים, בעקבות הורדת מס החברות מ– 35% ל– 21%, ולעומת עלייה של 1.7% בלבד ברבעון הרביעי של 2017.
 • שיעור האבטלה לחודש מאי ירד ל– 3.8%, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה 18 שנים, לעומת 3.9% באפריל. 223 אלף משרות נוספו לכלכלה האמריקאית לעומת תוספת של 159 אלף משרות באפריל. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש מאי ירד ל– 62.7% לעומת 62.8% באפריל.
 • ממוצע שעות עבודה בשבוע לחודש מאי נותר ללא שינוי מאפריל על 34.5 שעות. שכר שעתי ממוצע לחודש מאי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.7% לעומת עלייה של 2.6% באפריל.
 • צריכה פרטית לחודש אפריל עלתה ב– 0.6% לעומת עלייה של 0.5% במרץ, ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.4%. זוהי העלייה הגדולה ביותר מזה חמישה חודשים. הכנסה אישית לחודש אפריל עלתה ב– 0.3% לעומת עלייה של  0.2% במרץ ובהתאם לתחזיות.
 • חוזים מכירות בתים לחודש אפריל ירדו ב– 1.3%, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה שלושה חודשים, לעומת עלייה של 0.6% במרץ, ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.4%. זה החודש הרביעי ברציפות שבו החוזים למכירת בתים היו נמוכים לעומת התקופות המקבילות אשתקד.
 • מדד מנהלי הרכש לאזור שיקאגו לחודש מאי עלה לרמה של 62.7 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז ינואר, לעומת רמה של 57.6 נקודות באפריל, ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 58.3 נקודות.
 • מדד PMI של Markit לסקטור הייצור לחודש מאי ירד לרמה של 56.4 נקודות לעומת רמה של 56.6 נקודות באפריל.
 • מדד פעילות מגזר הייצור לחודש מאי עלה לרמה של 58.7 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה חודשיים, לעומת רמה של 57.3 נקודות באפריל, ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 58.9 נקודות.
 • מדד בטחון הצרכנים לחודש מאי עלה לרמה של 128 נקודות לעומת רמה של 125.6 נקודות באפריל. רכיב המצב הנוכחי של המדד טיפס לשיא של 17 שנים, נתון שעשוי להצביע על כך שרמת הצמיחה הכלכלית ברבעון השני של 2018 תשתפר לעומת הרבעון הראשון של 2018.
 • מדד מחירי הבתים של קייס שילר, העוקב אחרי מחירי הבתים ב– 20 הערים הגדולות בארה“ב לחודש מרץ עלה ב– 0.5%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 6.8%, זוהי העלייה השנתית הגדולה ביותר מאז אמצע 2014 ובדומה לעלייה בפברואר. מדד מחירי הבתים של קייס שילר, הכלל ארצי לחודש מרץ עלה ב– 0.4%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 6.5%.
 • מאזן הסחר של ארה“ב לחודש אפריל ירד ב– 0.6% והתכווץ ל– 68.2 מיליארד דולר, לעומת 68.6 מיליארד דולר במרץ, לעומת צפי כלכלנים להתרחבות הגירעון ל– 71 מיליארד דולר.
 • הוצאות בנייה לחודש אפריל עלו ב– 1.8%, לעומת, ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.8%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו הוצאות הבנייה ב– 7.6%.
 • מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) – ללא מחירי מזון ואנרגיה לחודש אפריל עלה ב– 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.8% לעומת עלייה של 1.9% במרץ במונחים שנתיים. מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) –  כולל מחירי מזון ואנרגיה לחודש אפריל עלה ב– 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2%, בדומה לחודש מרץ.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 25 במאי ירד ב– 13 אלף ל– 221 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 18 במאי ירד ב– 16 אלף ל– 1,726 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב נסגרו בסוף השבוע במגמה חיובית ומחקו את כל הירידות שנרשמו במהלך השבוע בעקבות נתוני תעסוקה חזקים ועלייה מתונה בשכר שפורסמו ושהובילו לעלייה בתשואות אג“ח הממשלתיות של ארה“ב על רקע הערכות כי נתוני תעסוקה חזקים יסללו את הדרך להעלאת הריבית בארה“ב החודש. כמו כן, עלו שוקי המניות על רקע התחזקות הדולר. דו"ח התעסוקה החזק סייע ביציבות בשוקי המניות, שנאבק במהלך השבוע עם חששות בנוגע להסלמת המתחים המסחריים ולאי יציבות בגוש היורו, שהוקלה לאחר שמפלגת "חמשת הכוכבים" האנטי-ממסדית ומפלגת הימין "הליגה" הודיעו על הקמת ממשלה חדשה באיטליה. מניות הטכנולוגיה והבנקים הובילו את העליות בשווקים. מדד ה– S&P500 עלה בסוף השבוע ב– 1.1%, ובסיכום שבועי עלה ב– 0.5%. מדד הנאסד“ק עלה בסוף השבוע ב– 1.5%, ובסיכום שבועי עלה ב– 1.6%. מדד הדאו ג‘ונס עלה בסוף השבוע ב– 0.9%, ובסיכום שבועי ירד ב– 0.5%.
 • ארה"ב הטילה מכסים על יבוא פלדה (25%) ואלומיניום (10%) מקנדה, מקסיקו והאיחוד האירופי, ומסיימת בכך את הפטורים הזמניים שניתן להן, והם מצדם התחייבו להגיב במהירות במכסים משלהם.

 

 להמשך הסקירה, לחץ כאן.