הדשא של ניו זילנד באמת ירוק יותר

ניו זילנד נהנית לא רק מנופים מרשימים אלא גם משיעור צמיחה גבוה, מכלכלה מפותחת, מהיעדר בירוקרטיה ומהגירה שתומכת בשוק העבודה. נקודות התורפה העיקריות שלה הן החוב העצום של משקי הבית והזינוק במחירי הנדל"ן

12.7.16

כלכלת ניו זילנד היא כלכלה מפותחת, חיונית, פתוחה ויעילה. כך, המדינה הוגדרה כמקום הקל ביותר בעולם לפתיחת עסק, והיא התמקמה במקום השני בעולם מבחינת הדירוג הכללי של נוחות עשיית העסקים הודות לרגולציה יעילה וברורה, היעדר בירוקרטיה ושחיתות ואקלים עסקי מצוין. בנוסף, המדינה מציגה צמיחה גבוהה מהתחזיות ברבעון הראשון של השנה – 0.7% (2.8% בחישוב שנתי) לעומת צפי של 0.5%. קצב הצמיחה עלה הודות לזינוק חד בבנייה, הגדול זה שנתיים, ולקפיצה הגדולה זה 11 שנה בשירותי הבריאות בשל האוכלוסייה הגדלה. הצמיחה האיתנה אפשרה לממשלה להדק את המדיניות הפיסקאלית ולהגיע לעודף תקציבי. חובה הלאומי של ניו זילנד נמוך ועומד על כ-40% תמ"ג, אך הממשלה מתכננת להוריד אותו אף ל-20% עד 2020.

נפגעה מהיחלשות סין

הבנק המרכזי של ניו זילנד צופה כי הצמיחה תואץ במהלך השנה בשל גלי ההגירה, הביקוש לבתים והריביות, שנמצאות בשפל היסטורי, ועד מרץ 2017 יגיע קצב הצמיחה השנתי ל-3.4%. אם תחזית זו אכן תתממש, הצמיחה השנתית ב-2016 תהיה גבוהה מהצפי כיום, שעומד על 2.6%. אמנם זהו שיעור גבוה לעומת מרבית המדינות המתועשות, אך הוא מהווה האטה לעומת 2015 ,שבה הצמיחה הגיעה על 3.3%. זאת בשל המחירים הנמוכים של הסחורות החקלאיות, בפרט מוצרי החלב, שפגעו ביצוא. היצוא מהווה 30% מהתמ"ג בניו זילנד. בנוסף, המדינה היא היצואנית מספר אחת בעולם של מוצרי חלב, שביחד עם מוצרי הבשר מהווים יותר מ-40% מסך היצוא.

בעקבות החשיבות הרבה של מוצרי החלב והבשר, השינויים במחיריהם משפיעים על הכלכלה דרך הכנסות החקלאים, שמשפיעים על הביקושים הפנימיים, ודרך חוזק המטבע. ב-2008 חתמה ניו זילנד הסכם סחר חופשי עם סין, שצמצם משמעותית את מכסי היבוא על מוצרי חלב. בעקבות ההסכם סין הפכה לשותפת הסחר העיקרית, שרוכשת כרבע מהיצוא של מוצרי החלב מניו זילנד ויצור החלב זינק ב-5.5% לשנה לעומת 1% קודם. אך עם היחלשות סין, מה שקרה בשוקי הסחורות האחרים קרה גם במוצרי החלב. מחד, המחירים הגבוהים גרמו לעלייה בייצור, ומאידך, הביקושים לחלב מסין ירדו. יבוא מוצרי החלב לסין ירד בחצי בשנה שחלפה והמחירים נפלו ב-55% מהשיא לסוף הרבעון הראשון של 2016.

הריבית בשפל כל הזמנים

ניו זילנד היא מדינת מהגרים, וההגירה תומכת בשוק העבודה, בצריכה הפרטית ובנדל"ן. ב-2015 גדל היקף האוכלוסייה בגילי העבודה ב-2.5%. באותה העת שיעור האבטלה במדינה נותר יציב ונע בין 5% ל-6% (כעת הוא עומד על 5.7%) כלומר, היציבות בשיעור האבטלה מעידה על עלייה מהירה ביצירת מקומות עבודה חדשים. שיעורי האינפלציה בניו זילנד נמוכים, התחזית היא ל-0.6% השנה ול-1.4% בשנה הבאה. האינפלציה ממשיכה להיות חלשה על אף הורדות הריבית החוזרות ונשנות על ידי הבנק המרכזי, וזאת בעקבות הצמיחה הגלובלית החלשה וחוזקו של הדולר הניויזילנדי. שיעור הריבית של הבנק המרכזי עומד כעת על שפל כל הזמנים – 2.25%. הריבית הנמוכה תומכת בעלייה בהיקפי האשראי. כך, החוב של משקי הבית נושק לרמת השיא שנרשמה ב-2009 ,ועומד כיום על 160% מההכנסה ו-91% מהתמ"ג. על פי הערכות, העלייה קשורה לזינוק במחירי הבתים בניו זילנד בשנים האחרונות. הצמיחה באוכלוסייה גוררת עלייה בהשקעה בנדל"ן למגורים, שהגיעה ל-7% תמ"ג, השני בהיקפו בין המדינות המפותחות. ההגירה והביקושים, יחד עם הריבית שבשפל, גורמים לעליית מחירי הדיור. ב-2015 הם עלו ב-11%, מה שגרם לאנליסטים לחשוש מבועת נדל"ן. חששות הללו גרמו לרשויות להדק רגולציות בתחום רכישת הנדל"ן ברמה אזורית, שהצליחו לצנן מעט את השוק.

 להמשך קריאת הכתבה המקורית מאתר כלכליסט- לחץ כאן

להורדת הכתבה כפי שהופיעה בעיתון , לחץ כאן

הכותבים הינם עובדים בבית ההשקעות טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ (להלן: “החברה”) המצהירים כי האמור בכתבה משקפים נאמנה את דעתם האישית ומתייחסים לתקופת כתיבת הכתבה. ארז ברית הינו בעל רישיון מספר 3643 על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995. אין לראות בכתבה, בתוכנה משום שיווק/ייעוץ השקעות או תחליף לכזה. כתבה זו בוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור ועשוי להתבסס על נתונים שפותחו על ידי אנליסטים עובדי החברה ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים ומבלי להתחייב על ביצוע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע בכתבה לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג בכתבה, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני”ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לחברה ו/או לניירות הערך ו/או לנכסים הנסקרים בכתבה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים עבור תיקי השקעות המנוהלים על ידי החברה, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ו/או בעבור ניהול השקעות של קרנות נאמנות אשר טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ הינה מנהל ההשקעות חיצוני ומנהל הקרן אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ. החברה אינה עוסקת בחיתום, הנפקת תעודות סל, או ניהול קופות גמל. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או למי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין באמור להוות ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ מס הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.