תשואות גבוהות מסתתרות בשווקים המתעוררים

השקעה במדינות מתפתחות נחשבת למסוכנת, ולכן האג"ח הממשלתיות שלהן מקבלות דירוג נמוך, ללא קשר לזהות המדינה. אלא שהנתונים הפיסקאליים של רבות מהמדינות איתנים והאג"ח שלהן מניבות תשואות דו־ספרתיות.

 

 9.6.16

כשהאג"ח הממשלתיות במדינות המפותחות מציעות תשואות נמוכות מאוד, משקיעי אג"ח רבים פונים לנתיבים פחות מסורתיים בחיפוש אחר תשואה. בהם, אג"ח של מדינות מתפתחות. הנתונים הפיסקאליים של רבות מהמדינות האלו איתנים, ובכל זאת המשקיעים תופסים את השווקים האלו כמסוכנים יותר מאשר המפותחים. התוצאה היא שהאג"ח שלהן מציעות תשואה גבוהה יותר מאשר אלו של מדינות מפותחות בעלות דירוג חוב דומה. עם זאת, השווקים המתפתחים אינם דומים זה לזה, ובחירת נתיב השקעה ספציפי הוא בעל חשיבות עליונה.

הפד, והשווקים המתפתחים

כשהפדרל ריזרב, בראשותו של היו"ר הקודם בן ברננקי, התחיל את המשיכה ההדרגתית של התמיכה המוניטרית מהשווקים, אחת התוצאות המשמעותיות של צעד זה היתה התחזקות ניכרת של הדולר ב־2014–2015. על פי תחזיות, הדולר היה צפוי להמשיך ולהתחזק, אך מדיניותה של היו"ר הנוכחית של הפד ג'נט ילן שיבשה, בין היתר, את הזינוק במטבע האמריקאי. היחלשות הדולר השנה חיזקה את המטב־ עות של השווקים המתפתחים וגם הביאה להתייצבות במחירי חלק מהסחורות הנקובים בדולרים, דבר שתרם למאזנים החיצוניים של המדינות היצואניות, שחלק מהן נמנות עם השווקים המתפתחים. כל זה הוביל לראלי בנכסיהם של השווקים המתפתחים ברבעון הראשון של השנה, כאשר מדד אג"ח שווקים מתפתחים במ־ טבע מקומי רשם את אחד החודשים החזקים אי פעם. התחזקות מחירי הסחורות ומטבעות השווקים המתפתחים נמשכה גם בחודשים האחרונים. עם זאת, קרן המטבע הבינלאומית שבה והזכירה כי בריחת המשקיעים הזרים מהשווקים המתפתחים לא החלה עם צמצום התמיכה המוניטרית בארה"ב והתחזקות הדולר, אלא הרבה לפני. זרמי ההון נטו אל השווקים המתפתחים אמנם הפכו לשליליים ב־2014–2015 ,אך החלו לקטון עוד ב־2010 .על פי הקרן, הסיבה לכך טמונה בהאטת הצמיחה במדינות המתפתחות. ההפרש בשיעורי הצמיחה בין המדינות המתפתחות למפותחות הולך ומצטמצם, מה שמפחית מהאטרקטיביות של השקעה מחוץ לעולם המתועש.

על פי הצפי של האנליסטים, גם השנה זרמי הכסף נטו אל השווקים המתעוררים יהיו שליליים. חלק הארי של ההון בורח מסין, ושאר השווקים המתפתחים רושמים תנועות קטנות הרבה יותר. עם זאת, ההיחלשות בכלכלה הסינית מעיבה על מחירי הסחורות ועל התחזיות לגבי הסחר העולמי והצמיחה הגלובלית בכלל ובשווקים המתפתחים בפרט.

היבואניות נהנו

למרות ההשפעה הרבה של סין, אסור לראות את כלל השווקים המתפתחים כזהים. השנה שחלפה התאפיינה בתנודתיות רבה בשווקים, היפוכים תכופים בזרמי ההון הגלובליים ונפילת המטבעות, אך מדינות כמו אינדונזיה, הודו, הפיליפינים ותאילנד, עם מאזנים חיצוניים בריאים ומשטרי חליפין גמישים, נפגעו הרבה פחות מאחרות. הדבר מדגיש את החשיבות שבבחינת נתוני היסוד. בנוסף, בזמן שמחירי הסחורות הנמוכים פגעו במדינות היצואניות והפעילו לחץ כלפי מטה על מטבעותיהן, המדינות שנמנות עם יבואניות של אנרגיה וסחורות, כמו מדינות אסיה רבות, רשמו התחזקות של מאזניהן בעקבות ירידת הוצאות היבוא דבר שהפך אותן לפחות פגיעות לזעזועים חיצוניים בכלל ולבריחת הון בפרט. בנוסף קיימים גם שיקולים של מחיר. למרות התייצבות או אף התחזקות בחודשים האחרונים, המטבעות של המדינות המתפתחות ממשיכים להיות זולים לעומת אלה של המפותחות. העובדה הזאת מותירה להם מרחב גדול יותר לעליות פוטנציאליות ומציעה למשקיעים באג"ח של שווקים מתפתחים שנסחרות במטבע המקומי סיכוי לתשואה מטבעית נוספת. באותה העת פרמיית הסיכון על אג"ח ממשלתיות של ארה"ב עדיין גבוהה בהרבה מהממוצע. כלומר, גם במקרים של מדינות בעלות נתונים טובים, האג"ח שלהן מציעות תשואה גבוהה.

להמשך קריאת הכתבה המקורית מאתר כלכליסט- לחץ כאן

להורדת הכתבה כפי שהופיעה בעיתון – לחץ כאן

הכותבים הינם עובדים בבית ההשקעות טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ (להלן: “החברה”) המצהירים כי האמור בכתבה משקפים נאמנה את דעתם האישית ומתייחסים לתקופת כתיבת הכתבה. ארז ברית הינו בעל רישיון מספר 3643 על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995. אין לראות בכתבה, בתוכנה משום שיווק/ייעוץ השקעות או תחליף לכזה. כתבה זו בוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור ועשוי להתבסס על נתונים שפותחו על ידי אנליסטים עובדי החברה ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים ומבלי להתחייב על ביצוע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע בכתבה לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג בכתבה, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני”ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לחברה ו/או לניירות הערך ו/או לנכסים הנסקרים בכתבה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים עבור תיקי השקעות המנוהלים על ידי החברה, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ו/או בעבור ניהול השקעות של קרנות נאמנות אשר טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ הינה מנהל ההשקעות חיצוני ומנהל הקרן אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ. החברה אינה עוסקת בחיתום, הנפקת תעודות סל, או ניהול קופות גמל. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או למי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין באמור להוות ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ מס הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.