תחזית או הטלת מטבע?

פעם, מי שרצה לדעת מה הוא הצפי עבור כלכלת מדינה מסוימת או עבור כלל כלכלת העולם, היה יכול להתעדכן בתחזיות הרבעוניות של קרן המטבע הבינלאומית או של גופים כלכליים ופיננסיים בינלאומיים אחרים. פעם, מי שרצה להבין, מי יזכה בבחירות, היה יכול להיעזר בסקרי דעת הקהל. היום נראה, שבשני המקרים ניחוש יעבוד לא פחות טוב.

2.8.16

סקרים ומחקרים

החברות שעורכות את הסקרים הפוליטיים, כמו אלה שניבו זכייה ברורה למצביעי "ההישארות" במשאל העם בבריטניה, אינן היחידות שנכשלות שוב ושוב בתחזיות שהן מפרסמות. בעצם, הן נמצאות בחברה טובה עם גופים מכובדים מאוד, כמו לדוגמה קרן המטבע הבינלאומית.

קרן המטבע, כגוף כלכלי גדול ורציני, יכולה להרשות לעצמה את הכלכלנים והאנליסטים הטובים ביותר בעולם. לשם כך, הקרן מבצעת מעקב אחר התפתחויות כלכליות ופיננסיות וכלל מדינות העולם. היא מסתמכת על סטטיסטיקות רחבות ומעמיקות, אותן אוספת לרוב בעצמה, מבלי להסתמך על מקורות חיצוניים שעלולים להטעות. הקרן מפרסמת עבודות מחקר מעמיקות ומקיפות, שכוללות גם ניתוח מצב הכלכלה והפיננסים בכל מדינה ומדינה (וגם בעולם כולו) וגם תחזיות לשנים הקרובות. וכאן נעוצה הבעיה: בשנים האחרונות, התחזיות הללו אף פעם לא עמדו במבחן המציאות.

גרוע מכול דמיון

שנת 2010, כל תחזית של קרן המטבע לצמיחה גלובלית התבררה כשגויה. אם בשנים 2010 ו- 2011 תחזיות הצמיחה של הקרן היו מתחת לצמיחה בפועל וההבדלים לא היו גדולים במיוחד, בשנים שלאחר מכן הקשר בין התחזיות למציאות הלך והתרופף. על פי התחזית של 2011, לדוגמה, הצפי לשיעור הצמיחה בארבע השנים הבאות עמד על 4%, 4.5%, 4.7% ו- 4.8%. בפועל, הצמיחה ב- 2012 עמדה על 3.4%, ב- 2013 – על 3.3%, ב- 2014 – על 3.4% וב- 2015 – על 3.2% בלבד.

תחזיות לטווח קצר יותר גם לא הוכיחו את עצמן. למרות העדכונים החוזרים ונשנים כלפי מטה של תחזיות הצמיחה הגלובלית, שבוצעו אף מספר פעמים בשנה, הכלכלה הגלובלית בכל פעם רשמה ביצועים גרועים מהצפוי. על פי התחזית של 2011, הצמיחה הגלובלית בשנת 2016 הייתה אמורה לעמוד על 4.9%. בשנת 2012 התחזית עודכנה ל- 4.5%, בשנת 2013 – ל- 4.0%, בשנת 2014 – ל- 3.9% ושנה שחלפה – ל- 3.5%. בפועל כיום, גופים גלובליים כגון הבנק העולמי והאו"ם צופים צמיחה של 2.4% בלבד.

גם כשמדובר בתחזיות עבור מדינות ספציפיות, התחזיות לא היו מדויקות יותר. כך, בין השנים 2010-2015, על פי תחזית קרן המטבע, יפן הייתה אמורה להגדיל את התמ"ג שלה ב- 9% בסך הכול על פני התקופה, ובפועל הצליחה לספק רק 3%. כלכלת הודו הייתה אמורה לגדול ב- 60% וזו של רוסיה – ב- 29%, כאשר במציאות הן צמחו ב- 47% ו- 4% בהתאמה. ארה"ב וגוש האירו היו צפויים לרשום צמיחה נאה של 18% ו- 11% בהתאמה במהלך השנים הללו, בעוד שהתברר כי הן גדלו בהרבה פחות: 14% ו- 5%, בהתאמה. ופרס על הניתוק הגדול ביותר ממציאות הולך לתחזית עבור ברזיל: התחזית של 28% צמיחה בין 2010 ל- 2015 התרסקה אל מול המציאות של התכווצות באחוז אחד.

הכול קשור בכול

חשוב לציין כי בשנים האחרונות הרבה יותר קשה לחזות את העתיד הכלכלי. העולם הפך לכפר גלובלי, שלנעשה בקצהו האחד השפעה גדולה מאוד על מה שקורה בקצהו השני – דרך קשרים פיננסיים, קשרי מסחר או בדרך של השלכות ישירות או עקיפות שונות. הטכנולוגיות החדשות משבשות את המגמות הגדולות, בעוד שלשוקי הון, שבמקרים רבים מובלים על ידי סנטימנט רגעי, יש השפעה הרבה יותר משמעותית על הכלכלה הרחבה מאשר בעבר. האירועים הגאו-פוליטיים קובעים את סדר היום הכלכלי והפיננסי, והשינויים והמשברים בזירות הללו תכופים יותר מאשר בעבר. כיום, כשמנסים לנבא את הכלכלה שנה קדימה, חייבים לקחת בחשבון את השפעות של ה- Brexit ושל הבחירות הקרובות בארה"ב, ועוד מספר מוקדי האי-ודאות בעולם. בנוסף לאירועים שעוד איכשהו אולי אפשר לחזות, קיימים גם "הברבורים השחורים": אירועים גדולים בעלי השלכות משמעותיות אשר אינם ניתנים לחיזוי. ההרגשה הכללית היא שגם אלו מופיעים בתכיפות רבה יותר מאשר בעבר – או שהשפעתם רבה יותר, בגלל העובדה שבעולם של היום הכול קשור בכול, ולא נראה שאפשר לעקוב אחר מיליארדי השפעות וקשרים צולבים. אז לא פלא הוא שהחיים של החזאים הכלכליים הפכו לקשים הרבה יותר.

 

להמשך קריאת הכתבה המקורית בדה מרקר- לחץ כאן

להורדת הכתבה כפי שהופיעה בעיתון- לחץ כאן

הכותבים הינם עובדים בבית ההשקעות טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ (להלן: “החברה”) המצהירים כי האמור בכתבה משקפים נאמנה את דעתם האישית ומתייחסים לתקופת כתיבת הכתבה. ארז ברית הינו בעל רישיון מספר 3643 על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995. אין לראות בכתבה, בתוכנה משום שיווק/ייעוץ השקעות או תחליף לכזה. כתבה זו בוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור ועשוי להתבסס על נתונים שפותחו על ידי אנליסטים עובדי החברה ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים ומבלי להתחייב על ביצוע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע בכתבה לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג בכתבה, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני”ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לחברה ו/או לניירות הערך ו/או לנכסים הנסקרים בכתבה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים עבור תיקי השקעות המנוהלים על ידי החברה, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ו/או בעבור ניהול השקעות של קרנות נאמנות אשר טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ הינה מנהל ההשקעות חיצוני ומנהל הקרן אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ. החברה אינה עוסקת בחיתום, הנפקת תעודות סל, או ניהול קופות גמל. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או למי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין באמור להוות ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ מס הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.