כלכליסט 12.08.20

הורדות הריבית בארה"ב ייעצרו בקו האפס, כדי לא לפגוע בקרנות הכספיות