בין משבר האנרגיה לבעיות האספקה: האם העולם בדרך לסטגפלציה?

גלובס, 20.10.21